Kirish fanlari

Shifr

Ta'lim yunalishlari

Test kodi

Blok I

(3,1 ball)

Blok II

(2,1 ball)

Blok III

(1,1 ball)

1

5330500

Komputer injiniringi

X093

Matematika

(Informatika)

Fizika

Ingliz tili

2

5330600

Dasturiy injiniringi

X093

Matematika

(Informatika)

Fizika

Ingliz tili

3

5350100

Telekommunikatsiya texnologiyalar

X093

Matematika

(Informatika)

Fizika

Ingliz tili

4

5350400

AKT sohasida kasb ta’limi

X093

Matematika

(Informatika)

Fizika

Ingliz tili

5

5330300

Axborot xavfsizligi

X093

Matematika

(Informatika)

Fizika

Ingliz tili