Shartnomadan namuna

Davlat granti asosida qabul qilingan talabani o‘qishni tugatishdan so‘ng ishga taqsimlangan joyida kamida uch yil majburiy ishlab berishi to‘g‘risida.               

Shartnoma №______

«______»___________ 20____ y.                                                                Samarqand shahri                  

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samaraqand filiali

Toshkent axbarot texnologiya unvirsiteti, Samarqand filiali  direktorii  A.A.Xaldjigitov   va davlat granti asosida _20_____  y. __Axborot xavfsizligi (rus)_ ta’lim  yo‘nalishi (mutaxassislik) bo‘yicha o‘qishga qabul qilingan, ______________________________ yilda tug‘ilgan

talaba_______________________

(talabaning F.I,SH)

____________________________________________________

(pasport bo‘yicha doimiy yashash manzili)

            O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2005-2006 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalariga qabul tug‘risida” gi 2005 yil 2 iyun PK-92-sonli  qarori  va  «Kadrlarni  davlat  grantlari  asosida maqsadli  tayyorlash tartibi tug‘risidagi Nizom » da  davlat  granti  asosida  oliy  ta’limga  ega  bo‘lgan   yosh mutaxassis  (bakalavr, magistr)larning intellektual salohiyatidan unumli foydalanish va  ularni ish bilan ta’minlash  maqsadlarida.

________________________________________________ y. ushbu shartnomani  tuzdilar.            

1. Oliy ta’lim muassasasining huquq mjburiyatlari.

 1.1. Talaba zamon talablari darajasida bilim olish uchun O‘zbekiston Respublikasi  “Ta’lim to‘g‘risidagi” qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq Davlat  ta’lim  standarti,  oliy ta’lim  muassasasi  Ustavida  belgilangan   tegishli    o‘quv sharoitlarni  yaratib berish, shu jumladan:

 - amaliyotni bevosita ishlab chiqarishda tashkil etishga alohida e’tibor qaratish;

 - talabaga o‘quv jarayonida bo‘lg‘o‘si ish o‘rni to‘g‘risida kengroq axborot berish;

 - o‘qishni tugatgach, talabani o‘z mutaxassisligi va malakasiga muvofiq ishga yuborish,

   bunda talabaning istaklarini o‘rnatilgan tartibda e’tiborga olish;

 - har oyida o‘rnatilgan muddat va tartibda stipendiya to‘lovlarini amalga oshirish;

 - o‘qishni tugatish arafasida ish joyi, lavozim, mehnat va boshqa sharoitlar to‘g‘risidagi

    ma’lumotlar bilan ta’minlash;

 - talaba ishga joylagandan keyin 3 yil davomida unga zaruriy uslubiy yordam kursatish. 

1.2. Talaba oliy ta’lim muassasasining ichki tartib - qoidalarini  buzgan  hollarda

qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko‘rish.

1.3. Talaba  taqsimot  bo‘yicha  ishga  bormagan  taqdirda  egallagan  mutaxassisligi      to‘g‘risida xo‘jjat o‘rniga ma’lumotnoma berish to‘g‘risidagi, masalan maxsus komissiyada ko‘rib chiqish.

2. Talabaning huquq va majburiyatlari

2.1. Tanlangan mutaxassisligi bo‘yicha etuk bilim va ko‘nikma olish uchun o‘quv jarayonida faol ishtirok etish, universitet rahbariyatining ko‘rsatma va topshiriqlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarish.

2.2. O‘quv rejasida belgilangan barcha fanlarni talab darajasida o‘zlashtirish.

2.3. Taqsimot bo‘yicha yuborilgan joydagi mehnat faoliyati davrida malaka oshirish va ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun unversitet imkoniyatlaridan beg‘araz shaklda foydalanish.

2.4. Bitiruvchilarni ishga taqsimlash bo‘yicha oliy ta’lim muassasasining taqsimot komissiyasi qarori bo‘yicha yuborilgan joyida belgilangan muddatni (uch yil) to‘liq ishlab berish.

2.5. Taqsimot bo‘yicha ish joyida belgilangan imtiyozlarni o‘z vaqtida berilmagan taqdirda qonunchilikda o‘rnatilgan tartibda undirib olish.

3. Nizolarni hal qilish

 3.1. Tomonlar o‘rtasida yuzaga kelgan bahsli masalalar qonunchilikda o‘rnatilgan tartibda hal qilinadi.

                                                                                                                              Talaba

Oliy ta’lim muassasasi rahbari:                                                                                                                                    

A.A.Xaldjigitov __________                                     

MO‘       

Manzil:                                                                            Tel:________________________________

 

TATU Samarqand filiali                                                                         Pasport seriyasi AA

Tel: 232-29-29.                                                                        _______________________________________ 

                                                                                                                  (qachon va kim tomondan berilgan)