Amaldagi loyihalar

Loyiha turi

Loyiha nomi

Rahbari

Loyiha rahbari

Muddati

Summasi

1

Fundamental loyiha

BF4-012 «Oddiy va murakkab yuklanishdagi anizotrop plastik jismlarning matematik va sonli modellari»

 

Xaldjigitov A.A

 

2017-2020

46 mln

2

Fundamental loyiha

«Elektromagnit moslashuvlikni hisobga olgan holda elektron qurilmalar, mikro- va nano- tizimlar yupqa elementlari magnit maydonida magnitoelastik tebranishlari masalalarini echishning amaliy usullari va magnitoelastiklikning matematik asoslarini rivojlantirish»

 

Indiaminov R

2017-2020

41,3 mln so‘m

3

Innovatsion loyiha

PZ-2016-0904113613- «Davolash-profilaktika muassasalarida ma’lumotlarga ishlov berish va faoliyat monitoringi avtomatlashgan tizimini yaratish».

 

Axatov A.R

 

2017-2018

80,5 mln so‘m

4

YOshlarning fundamental loyihasi

YOBV-Ftex-2018-138 - «Bulutli hisoblash texnologiyasi bazasida axborot tahlil tizimini loyihalashning nazariy asoslarini ishlab chiqish»

 

Karshiev Z.A.

 

2018-2019

40 mln

5

YOshlar amaliy loyihasi

BYOO-A5-007 - «Videoma’lumotlarni  avtomatik tanib olish masalasini echishning dasturiy vositasi, usul  va algoritmlari ishlab chiqish»

 

Xujuyarov I

2017-2018

34,5 mln