2021-yili uchun TATU Samarqand filiali moliyaviy ko'rsatgichlar

Davlat xaridlari to'g'risida ma'lumot.

TK daromad va xarajatlar

Аvtotransport vositalari toʼgʼrisida ma'lumot

Davlat xaridlari buyicha komissiya tarkibi

Smeta ijrosi