Yosh olimlar maktabi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali qoshidagi “Yosh olimlar kengashi”

NIZOMI

I. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali (TATU SF) qoshidagi “Yosh olimlar kengashi” filial professorlari, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasining yirik korxona va tashkilotlarining rahbariyati, tajribali mutaxassislari va yosh olimlarning jamoat tashkiloti bo‘lib, ilmiy-tadqiqot va ijod bilan shug‘ullanuvchi yoshlarni birlashtirish, ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tizimli asosda yo‘naltirish, mavjud ilmiy maktablar an’analarini davom ettirish xamda yangi ilmiy maktablarni shakllantirishga zamin yaratish, yosh olimlar kasbiy va ijtimoiy-maishiy miqyosdagi ilmiy ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, filialda fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirish orqali ta’lim sifatini oshirish va shu tarzda ilmiy kadrlar tayyorlashning barqaror rivojlanishini ta’minlash hamda yosh olimlar ijodiy yutuqlarini targ‘ib qilishda ko‘maklashish vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

1.2. TATU SF koshidagi “Yosh olimlar kengashi” (keyingi o‘rinlarda - Kengash) axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasining yirik korxona va tashkilotlarining rahbariyati, tajribali mutaxassislar, tayanch doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrant talabalardan iborat tarkibda shakllangan (keyinchalik - yosh olimlar) jamoat tashkiloti hisoblanadi.

1.3. Kengash barcha imkoniyatlarini kullagan holda yosh olimlar ijodiy faolligini rivojlanishiga, ularning mutaxassisliklari bo‘yicha kamol topishiga, mamlakatning ijtimoiy-iktisodiy rivojlanishidagi muhim ilmiy va amaliy muammolarning ilmiy jihatdan echimini topishga ko‘maklashadi, yosh tadqiqotchilarni moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlashga, uz salohiyat va imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishlariga yordamlashadi va sharoit yaratadi.

1.4. Kengash faoliyati yosh olimlar jamoat tashkilotining asosiy yo‘nalishlari va faoliyat shaklini belgilab beruvchi O‘zbekiston Respublikasi Kontitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi va boshqa qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi (OO‘MTV) va O‘zbekiston respublikasi axborot texnologiyalarini va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining (O‘zR AT va KRV) buyruqlari, qarorlari va ko‘rsatmalari hamda mazkur Nizomga asosan olib boriladi.

II. KENGASHNING MAQSADI VA VAZIFALARI

2.1 Kengashning asosiy maqsadi - oliy ta’lim tizimida yoshlarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tizimli asosda yo‘naltirish, mavjud ilmiy maktablar an’analarini davom ettirish hamda yangi ilmiy maktablarni shakllantirishga zamin yaratish, yosh olimlar kasbiy va ijtimoiy-maishiy miqyosdagi ilmiy-ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini izchil rivojlantirish asosida ilmiy tadqiqotlar bilan muntazam shug‘ullanuvchi yoshlarni birlashtirish, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasining yirik korxona va tashkilotlarining rahbariyati, tajribali mutaxassislari tomonidan ularning mutaxassisliklari va ijtimoiy sohalarga oid qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash - shu tarzda yuqori malakali ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashning barqaror rivojlanishini ta’minlashga ko‘maklashishdan iborat.

2.2. YOsh olimlar faoliyati orqali ilm-fanning ustuvor yunalishlar buyicha ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil qilish va olib borishda ustoz-shogird tizimini shakllantirish.

2.3. Fanlar akademiyasi ilmiy tadqiqot muassasalari hamda boshqa ilmiy markazlar bilan hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlash, yosh olimlarning ijodiy faolligini kuchaytirish, ilmiy anjumanlar, seminarlar o‘tkazishga ko‘maklashish.

2.4. Respublika va xalqaro ilmiy anjumanlarda ishtirok etish uchun yosh olimlarning ilmiy safarlarini rejalashtirish va xar tomonlama yordam ko‘rsatish.

2.5. Yosh olimlarning etakchi ilmiy markazlar va OTMlardagi xorijiy xamkasblari bilan o‘rnatilgan tartibda faol xalqaro hamkorligini tashkil etish, xorijiy davlatlarning nufuzli ilmiy markaz va muassasalari bilan ilmiy xamkorlik aloqalarini o‘rnatish, hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borish, anjumanlar, seminarlar va boshqa ilmiy tadbirlarda ishtirok etishga, xorijiy mamlakatlarning ilmiy jurnallarida maqolalar e’lon qilishga ko‘maklashish.

2.6. O‘z faoliyati davomida yuqori natijalarga erishgan yosh olimlarni rag‘batlantirish bo‘yicha tavsiyalar berish.

2.7. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasining yirik korxona va tashkilotlaridagi moddiy texnik bazasida ilmiy-tadqiqot ishlarini o‘tkazishga amaliy yordam ko‘rsatish.

2.8. Yosh olimlarning faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi grant ajratuvchi tashkilotlar to‘g‘risida ma’lumotlar yig‘ish va ular xaqida yosh izlanuvchilarni xabardor qilish.

III. KENGASHNING BOSHSARUV ORGANLARI VA ULARNING

VAKOLATLARI

3.1. Kengashning tarkibi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasining yirik korxona va tashkilotlarining rahbariyati, tajribali mutaxassislari hamda katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistrant talabalardan iborat bulib, Universitet rektori buyrug‘i bilan tasdiqlanadi.

3.2. Kengash raisi va kotibi oliy ta’lim muassasalaridagi yosh olimlardan iborat a’zolardan, jamoatchilik asosida Kengashi yig‘ilishida 2 yilgacha muddatga saylanadi.

3.3. Kengash xar oyda bir marta yig‘iladi.

3.4. Kengash raisi:

3.5. Kengashning rasmiy vakili hisoblanadi, o‘zining vakolati doirasida Kengashning barcha ishlarini tashkil etadi va boshqaradi, kengashning boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro aloqasini amalga oshiradi, Kengash faoliyatiga taalluqli xujjatlarga imzo chekadi;

3.6. Kengash nomidan oliy ta’lim muassasalari yosh olimlari talab va istaklarini himoya qiladi;

3.7. Kengash raisi yilda bir marta qilingan ishlar yuzasidan kengash yig‘ilishida hisobot beradi;

3.8. Belgilangan maqsad va vazifalari, ish rejasining amalga oshirilishi - umumiy faoliyati yuzasidan xar yarim yilda filial Ilmiy Kengashi yig‘ilishida hisobot beradi.

3.9. Yillik hisobot natijasiga asosan Kengash uning vakolatini to‘xtatish va yangi rais saylash xuquqiga ega.

3.10. Rais vakolatini to‘xtatish yoki davom ettirish to‘g‘risidagi qaror yashirin ovoz berish yo‘li bilan amalga oshiriladi, agarda a’zolarning kamida uchdan bir qismi faoliyatni to‘xtatish taklifi bilan chiqib, a’zolarning kamida uchdan ikki qismi yoklab ovoz bergan hollarda.

3.11. Kengash raisi xizmat safari, betobligi, ta’tilda bo‘lgan vaqtda uning vazifasini Kengash raisi o‘rinbosari bajaradi.

3.12. Kengash raisi va kotibi Universitet tomonidan moddiy va ma’naviy rag‘batlantiriladi.

IV. KENGASH FAOLIYATI

    1. Kengash o‘zining faoliyatida:

joriy yil uchun o‘zining rejalarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi, ularning bajarilishi to‘g‘risidagi axborotlarni tinglaydi. Kengash tadbirlari, ilmiy anjumanlari, seminarlari rejalarini tasdiqlaydi, tadbirlarga tayyorgarlik va o‘tkazish jarayoni to‘g‘risidagi axborotlarni tinglaydi.

-Yosh olimlarni muntazam ravishda universitet professorlari, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasining yirik korxona va tashkilotlarining rahbariyati, tajribali mutaxassislarini ma’ruzalarini reja asosida tashkillashtiradi.

- Universitet Yosh olimlar kengashi faoliyatini muvofiqlashtiradi.

Yosh olimlarni FTRMDK, O‘zR AT va KRV, OO‘MTV va universitetdagi “YAngi goya, investitsiya, innovatsiya” Fondi tashkil etgan tanlovlarga yoshlarni jalb etadi va taqdim etilayotgan loyihalarni muhokama etadi.

- O‘zR OO‘TVga, O‘zR AT va KRV hamda Filial rahbariyatiga yosh olimlarni yo‘nalishlar bo‘yicha xorijga ilmiy tajriba va malaka oshirishga, xalqaro ilmiy anjumanlarda ishtirok etishga yuborish to‘g‘risida takliflar kiritadi.

- Kengash yig‘ilishlarida xorijiy ilmiy-markazlar va muassasalarda malaka oshirgan yosh mutaxassislarning axborotini tinglaydi.

- Filial yosh olimlarining yutuqlari va erishayotgan natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ommalashtiradi.

- kengash tarkibiga o‘zgartirishlar kiritish buyicha takliflarni ko‘rib chiqadi va muhokama etadi.

4.2. TATU Ilmiy Kengashiga kuyidagi masalalar buyicha:

- ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustakil izlanuvchilar va boshqa yosh olimlarga moddiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida;

- universitet akademiklari, ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar va yosh olimlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini talab darajasida olib borishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish to‘g‘risida;

- o‘quv kursini muvaffaqiyatli tugatgan va dissertatsiyasini himoya qilgan yosh olimlarni ish o‘rinlari bilan ta’minlash masalasiga takliflar kiritadi.

V. KENGASH A’ZOLARINING XUQUQ VA MAJBURIYATLARI

    1. Kengash a’zosi xuquqlari:

- Kengash a’zolari teng xuquq va majburiyatga egadirlar va ushbu xuquq va majburiyatlardan teng xuquqlilik asosida foydalanadilar.

- Kengash yig‘ilishida qatnashish, Kengash faoliyatiga oid asoslangan takliflarni universitet ilmiy-texnik kengashiga kiritish.

5.2. Kengash a’zosining majburiyati:

- Kengash faoliyatiga tegishli qaror, majburiyat va topshiriqlarni o‘z vaqtida sifatli bajarish;

- Ixtiyoriy ravishda o‘z zimmasiga olgan Kengash faoliyatiga taalluqli bo‘lgan topshiriq va majburiyatlarni vijdonan, faol va ijodiy bajarish.

VI.  KENGASH MAJBURIYATLARI

6.1. Ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistrant talabalar va yosh olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qilish va rejalashtirishda ko‘maklashish, ularga ilmiy-tadqiqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishlari uchun tegishli sharoit yaratishda yordam ko‘rsatish, ularning manfaatlarini vakolat doirasida himoya qilish.

6.2. TATU SF rahbariyatini ilmiy xodim-izlanuvchi, mustaqil izlanuvchilar yosh olimlar va mutaxassislarning ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi muammolari to‘g‘risida uz vaktida xabardor qilish hamda ushbu muammoning echimi to‘g‘risida rahbariyatga takliflar kiritish.

VII. KENGASHNING ISH TARTIBI VA XUJJATLARNI RASMIYLASHTIRISH

7.1. Kengash o‘z ishini Kengash yig‘ilishida qabul kilingan va Kengash raisi tomonidan tasdiqlangan yillik rejaga binoan amalga oshiradi.

7.2. Kengashning majlislari, yig‘ilishlari va boshqa tadbirlari Kengash raisi va kotibi tomonidan imzolangan bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi.

7.3. Kengash xujjatlarini rasmiylashtirishni Kengash kotibi amalga oshiradi.

7.4. Qabul kilingan karorlar bajarilishining nazorati Kengash raisi tomonidan amalga oshiriladi.

VIII. KENGASH NIZOMIGA O‘ZGARTIRISHLAR KIRITISH TARTIBI

Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar Kengash tomonidan kiritiladi va Kengash a’zolarining 2/3 qismi ishtirok etgan umumiy yig‘ilishda ochiq ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinadi. Umumiy yig‘ilishda qatnashayotgan Kengash a’zolarining 2/3 qismi Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni yoqlab ovoz berganda Nizomga o‘zgartirish qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi qaror qabul qilinadi.

IX. YAKUNIY QOIDALAR

Kengash faoliyatining qayta tashkil etilishi yoki tugatilishi filial diretori buyrug‘iga muvofiq amalga oshiriladi.

Ilova

TATU SF Ilmiy kengashi tarkibi

O‘qituvchilar ismi va familyasi

Tug‘ilgan yili

Ish joyi va lavozimi

Ilmiy darajasi

1

 Kulieva Gulchexra Taxirovna

1976

 Tabiiy fanlar kafedrasi, assisent

 f.m-f.n.

2

 Qarshiev Zayniddin Abduvalievich

1985

 Kompyuter tizimlari kafedrasi, katta o‘qituvchi

 t.f.n.

3

 Fozilov Davron SHokirovich

1987

 Tabiiy fanlar kafedrasi, assisent

 

4

 Bekmuratov Dilshod Qosimovich

1987

 Kompyuter tizimlari kafedrasi, katta o‘qituvchi

 

5

 Gostev Nikolay Valerevich

1988

 Kompyuter tizimlari kafedrasi, assisent

 

6

 Do‘sanov Xurshid Toshpo‘latovich

1989

 Kompyuter tizimlari kafedrasi, assisent

 

7

 Sattorov Mirzabek Abdazimovich

1991

 Kompyuter tizimlari kafedrasi, assisent

 

8

 Sobirov Ro‘zimboy Atabekovich

1992

 Kompyuter tizimlari kafedrasi, assisent

 

9

 Karimov Marat Maxmarajabovich

1987

 Dasturiy injiniringi kafedrasi, katta o‘qituvchi

 

10

 Turimov Dilmurod Mustapoevich

1986

 Dasturiy injiniringi kafedrasi, katta o‘qituvchi

 

11

 Iskandarova Feruza Nurmamatovna

1988

 Dasturiy injiniringi kafedrasi, assisent

 

12

 Maxkamova Dilbar Abilkasim qizi

1991

 Dasturiy injiniringi kafedrasi, assisent

 

13

 Shamsutdinova Nodira SHarafitdinovna

1986

 Dasturiy injiniringi kafedrasi, assisent

 

14

 Axmedjanova Zarina Iskandarovna

1992

 Axborot ta’lim tizimlar kafedrasi, assisent

 

15

 Shodmonov Javoxir Abduxamid o‘g‘li

1992

 Axborot ta’lim tizimlar kafedrasi, assisent

 

16

 Shodmonov Davron Abduvalievich

1988

 Axborot ta’lim tizimlar kafedrasi, assisent

 

17

 Jiyanov Oybek Pardabaevich

1987

 Axborot ta’lim tizimlar kafedrasi, assisent

 

18

 Ibrohimova Zulayxo Ergash qizi

1990

 Axborot texnologiyalari kafedrasi, assisent

 

19

 Xolmatov Orzimurod Abjalolovich

1990

 Axborot texnologiyalari kafedrasi, assisent

 

20

 Azimov O‘ktam Ibodullaevich

1983

 Tabiiy fanlar kafedrasi, assisent

 

21

 Kilichev Jasur Ruzikulovich

1988

 Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasi, assisenti

 

22

 Mirzoqulov Xotam Baxtiyor o‘g‘li

1988

 Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasi, assisenti

 

23

 Ibatova Amira SHavkatovna

1986

 Tillar kafedrasi, assesenti

 

24

 Nasrullaeva Nasiba Sadullaevna

1986

 Tillar kafedrasi, assesenti

 

25

 Qurbaniyazov Anvar Saparbaevich

1985

 Tabiiy fanlar kafedrasi, assisent

 

26

 Usmonov Farrux Nasriddinovich

1984

 Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi, dotsent

 f.f.n

 (PhD)

27

 Muhamadiev Husan Hamroqulovich

1985

 Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi, assisenti