3 yil davomida abiturientlar tomonidan qabul komissiyasiga kelib tushgan arizalar statistikasi

2016-2017 o‘quv yili qabul qilingan arizalar va o‘tish ballari

Yunalishlar nomi

Tushgan arizalar soni

Qabulqilinganlar soni

O‘tishbali

byudjet

kontrakt

o‘zbek

rus

o‘zbek

Rus

o‘zbek

rus

o‘zbek

rus

byudjet

kontrakt

byudjet

kontrakt

Axborot xavfsizligi

 (soxalarbo‘yicha)

177

41

7

3

9

6

152.9

142.8

131.6

95.4

Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi",

"AT - servis")

760

135

38

12

90

30

133.3

109.8

130.5

109.8

Dasturiyinjiniringi

323

48

10

5

19

6

135.4

123.1

111.9

93.7

Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya")

316

55

11

4

34

11

137.8

109.5

120.5

107.5

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari soxasida kasbta’limi

203

24

7

3

7

3

123.2

105.4

128.9

106.7

 

 

 

2017-2018 o‘quv yilida o‘tish ballari

Yunalishlar nomi

Tushganarizalar soni

Qabul qilinganlar soni

O‘tishbali

byudjet

kontrakt

o‘zbek

rus

o‘zbek

Rus

o‘zbek

rus

o‘zbek

rus

byudjet

kontrakt

byudjet

kontrakt

Axborot xavfsizligi

 (soxalarbo‘yicha)

177

41

7

3

9

6

152.9

142.8

131.6

95.4

Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi",

"AT - servis")

760

135

38

12

90

30

133.3

109.8

130.5

109.8

Dasturiyinjiniringi

323

48

10

5

19

6

135.4

123.1

111.9

93.7

Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya")

316

55

11

4

34

11

137.8

109.5

120.5

107.5

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari soxasida kasbta’limi

203

24

7

3

7

3

123.2

105.4

128.9

106.7

 

TATU Samarqand filialida 2018-2019 o‘quv yilida o‘tish ballari

Bakalavr

Yunalishlar nomi

Tushganarizalar soni

Qabulqilinganlar soni

O‘tishbali

byudjet

kontrakt

o‘zbek

rus

o‘zbek

Rus

o‘zbek

rus

o‘zbek

rus

byudjet

kontrakt

byudjet

kontrakt

5330300  –

Axborot xavfsizligi

(soxalarbo‘yicha)

151

41

3

2

15

11

174,6

86,9

149,3

63,7

5330501-Kompyuter injiniringi("Kompyuter injiniringi")

 

470

57

12+1 n

4

79

19

147,4

72,1

87,7

59,9

5330502-Kompyuter injiniringi,

("AT-servis")

297

46

11+1 n

3

54

10

161,1

74,5

81,4

58,3

5330600-

Dasturiyinjiniringi

337

66

13+4 n

7

66

17

140,6

87,4

110,8

66,4

5350100  – Telekommunika-

siyatexnologiyalari

(Telekommunikatsiya)

405

71

10+2 n

5

51

20

125,1

74,6

115,7

57,7

5350400  – Axborot kommunikatsiya texnologiyalari soxasida kasb ta’limi

204

28

3

-

18

8

113,6

69,2

67,2

57,5

 

Sirtqi

 

Yo’nalishlar nomi

Tushgan arizalar soni

Qabul qilinganlar soni

O‘tishbali

kontrakt

o‘zbek

rus

o‘zbek

Rus

 

o‘zbek

rus

maks

min

maks

min

5330502-Kompyuter injiniringi("AT-servis ")

150

29

35

3

85,9

65,8

61,3

58,6

5350101  – Telekommunikatsiya texnologiyalari

(Telekommunikatsiyalar)

111

22

20

3

84,7

56,7

61,7

60,3